Ordinær Generalforsamling

                        Aftenskolen SAG Kunst og Filosofi 

 1. april 2023 kl. 19.30 i Multirummet A blokken 1. sal

 

Dagsorden til udsendelse 13. april 2023:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Forslag til kontingent og budget for det kommende år. (uændret 100 kr om året)
 • Behandling af indkomne forslag:
  1. Fastlæggelse af programmet for efterår 2023 og forår 2024
   1. Yin Yoga fortsætter forår og efterår
   2. Yderligere Forslag:
    1. Oplæg ved Carina Randløv om det at blive gammel
    2. Oplæg om dyreadfærd ved Ayoe
    3. Keramisk weekend ved Signe Bailey
    4. Maleweekend ved Bjørn Kirk den 16-17. september 10-15.
    5. Studiekreds i litteratur i 2024
    6. Filosofi: 4 gange oplæg ved filosof Jan Krogh. Efterår 2023
    7. Weekend for ”børn” og bedsteforældre ved Bjørn Kirk, hvor der males fælles billeder 2024
    8. Rejseoplæg i 2024 fra beboere, som fortæller om deres oplevelser
    9. Retorik: oplæg om, hvordan vi bedst taler sammen. 2024

   3. Forslag til debatskabende aktiviteter:
    1. Aktivt medborgerskab i boligforeninger efterår 2023
    2. Hvorfor holde kat? Efterår 2024
 • Frivilligt arbejde i samarbejde med Danner forår 2024
 • Valg til bestyrelsen
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   1. Bjørn Kirk og Birthe Markman – ønsker genvalg
   2. Peter Bechlund ønsker at udtræde
 • Bodil Bauer foreslås som nyt medlem
 1. Eva Lund revisor suppleant
 1. Valg af en suppleant
 • Valg af en revisor (Peter)
 • Eventuelt

Dette er som dagsordenen til generalforsamlingen ser ud efter dagens møde.

Næste bestyrelsesmøde den 29. august 2023 kl. 17 (spise og holde møde)

Venlig hilsen

Birthe Markman