Generalforsamlingsreferat

Generalforsamling i Aftenskolen SAG den 31. marts 2022  kl. 20 – 21:30

 Deltagere:

Birthe Markman, Hanne Køhlert Jepsen, Elke Nygaard, Lene Fosdam og Peter Bechlund (Marie Markman med på Skype)

Afbud:

Nana Markman, Bjørn Kirk og Anne Thorsted.

 1. Elke blev valgt som dirigent og Peter Bechlund som referent
 2. Formandens beretning ved Birthe Markman blev godkendt. Beretningen er vedlagt.
 3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. I regnskabet blev det forslået at erstatte ordet lokaleleje, med ordet lokaleafgift, og dette er nu tilrettet i det medsendte regnskab.
 4. Budgettet blev gennemgået og godkendt og kontingentet på kr. 100 blev besluttet.
 5. Der var ingen indkomne forslag, men under punktet andre forslag blev efterårets program diskuteret.
 6. valg til bestyrelsen:
  1. Hanne Køhlert blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Anne Thorsted, som på grund af sygdom ikke ønskede genvalgt.
  2. Elke og Lene ønskede ikke at indtræde i bestyrelsesarbejdet, men ville gerne deltage i et endeligt planlægningsmøde omkring efterårets program.
  3. Det blev tillige forslået at inddrage en praktisk medhjælp som kasserer og fører af liste over deltagerne. Alice har tidligere udtrykt at hun gerne ville hjælpe.
 7. Revisor blev genvalgt, men SAG søger at finde en ny revisor så hurtigt som muligt.
 8. Andet:
  1. Følgende forslag til efterårets program:
   1. Carina Randlev kommer med et oplæg om det at blive gammel. Hun arbejder inden for film.
   2. Marie undersøger om Ulla Ankær Jørgensen kan give et oplæg om kvinder i kunsten i dag om mulige tidspunkter.
 • Vi klipper julehjerter, Et seminar på den kreative dag i december.
 1. En kreativ dag med ler.
 2. Yin Yoga fortsætter.
 3. Line Dance fortsætter.
 • Kage dag med Å/lær at lave thai mad – Bedsteforældre/børnebørn/oldebørn kan udsmykke
 • Maledag for alle aldre. Marie fortalte om sin erfaring fra en familie maledag
 1. opfølgning til efteråret – RUC folkene kunne godt give en opfølgning
 1. Lene foreslog at søge Frederiksberg kommune om tilskud til arrangementer
 2. Nyt møde i gruppen 1. sept. 2022

Peter Bechlund den 6. april 2022