Generalforsamling

                             Ordinær Generalforsamling

                        Aftenskolen SAG Kunst og Filosofi 

 1. april 2024 kl. 17.30 Vi mødes i biblioteket

 

Dagsorden til udsendelse 15. april 2024:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • Forslag til kontingent og budget for det kommende år. (uændret 100 kr. om året)
 • Behandling af indkomne forslag:
  1. Fastlæggelse af programmet for efterår 2024 og forår 2025
   1. Yin Yoga fortsætter efterår 2024 og forår 2025
   2. Italiensk fortsætter efterår 2024 og forår 2025
 • Yderligere Forslag 2024/25:
  1. Oplæg om dyreadfærd ved Ayoe
  2. Keramisk workshop ved Birthe Markman
  3. september Kristian Sloth, Journalist & Foredragsholder. Foredrag om drama og dilemmaer i TV-journalistik
  4. Maleweekend ved Bjørn Kirk den 7-8. september 10-15.
  5. Weekend for ”børn” og bedsteforældre ved Bjørn Kirk, hvor der males fælles billeder 2025
  6. Rejseoplæg i 2024 fra beboere, som fortæller om deres oplevelser
  7. Kommunikation 2025

 1. Forslag til debatskabende aktiviteter:
  1. Hvorfor holde kat? Efterår 2024
  2. Beboerdemokrati
 • Valg til bestyrelsen
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   1. Hanne Køhlert Jepsen og Marie Markman ønsker genvalg
   2. Eva Lundh er overgået til at være almindeligt medlem
  2. Valg af en suppleant – Forslag Kirsten Ege
 • Valg af en revisor Peter Bechlund
 • Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 29. august 2024 kl. 17:30 

Venlig hilsen

Birthe Markman