Formandens beretning

Formandsberetning 2023

Det blev endnu et lærerigt år med aftenskolen SAG. Der er aflagt regnskab for 2021, 2022 og nu

2023.

Det blev i 2023 til endnu et forårs og et efterårs hold i Yin Yoga med underviser Quinee Balsov Rasmussen. Yin Yoga er rolige, gulvbaserede stillinger, hvor der arbejdes bevidst på at afslappe musklerne og blødgøre dit bindevæv.

Det blev i 2023 også til et hold i Italiensk. Deltagerne fik indsigt i den italienske kultur, og fik lejlighed til at spørge om mange ting, da kravet var aktiv deltagelse i samtalen ud fra oplæg.

Den 15. februar 2023 foredrog Lotte Heise om livet og kroniske smerter hver dag. Efterfølgende debat om det at leve med smerter selv eller om du har en pårørende der lever med smerter. Lotte har sammen med Morten Høgh skrevet en bog, der tager udgangspunkt i Lotte Heises oplevelser af et liv med ryg- og gigtsmerter.

Vi havde en aften med Adam Paaske den 8. marts kl. 19:30 – 21, et foredrag og filmen ”en dag i sommerhus”. marts kl. 19:30 – 21. For nogle af beboerne på Sophie Amalie Gården blev det gensyn med afdøde Grethe Paaske, som boede her i længere tid. Barnebarnet Adam Paaske er filmskaber, filmformidler og har en bachelor i antropologi.

Malerweekenden den 16/9 og 17/9 blev en fordybelse i egen kreativ proces. Det blev til input i blanding af farver, oplæg, individuel feedback og fælles gennemgange. Deltagerne bad efterfølgende om et kursus i 2024

Den 23. november 2023 kl. 19-21 Havde vi to foredrag hvor aspektet var det at blive gammel.  Carina Randløv er instruktør uddannet fra Den Danske Filmskole 2012, og har siden instrueret en række interessante kortfilm. I aftenens indfølende og ironisk/humoristisk foredrag forholdt hun sig til det at være/blive gammel.

Efter Carinas foredrag og film gav Viggo Bækgaard, som er kyndig i blandt andet noget så spændende som testamenter og fremtidsfuldmagter et foredrag om de behov vi måtte have indenfor det juridiske område.

René Meyrowitsch gav den 26. oktober foredrag og film om de hvide busser. Fortællingen om de hvide busser og tiden efter redningsaktionen, hvor busserne reddede ca. 20.000 danskere og nordmænd ud af de tyske koncentrationslejre i slutningen af 2. verdenskrig. Det blev en gribende aften.

Lotte Kofoed, Formand for kultur og fritid Frederiksberg talte kulturpolitikken på Frederiksberg den 5. december og afsluttede på den måde 2023 på bedste vis.

Måtte 2024 fortsætte med de aktiviteter som allerede nu er godt i gang, og give mulighed for at søsætte nye demokratiske tiltag.

Aftenskolen SAG